[13-15 พ.ค. 58] แนวคิดและเครื่องมือการทำงานวิชาการเพื่อสังคม รวมถึงการตั้งโจทย์และการเขียนข้อเสนอโครงการ
 
Gallery
   
IMG_4830.JPG
 
   
IMG_4824.JPG
 
   
IMG_4691.JPG
 
   
IMG_4679.JPG
 
   
IMG_4677.JPG
 
   
IMG_4655.JPG
 
   
IMG_4652.JPG
 
   
IMG_4650.JPG
 
   
IMG_4647.JPG
 
   
IMG_4599.JPG
 
   
IMG_4584.JPG
 
   
IMG_5010.JPG
 
   
IMG_4907.JPG
 
   
IMG_4880.JPG
 
   
IMG_4814.JPG
 
   
IMG_4699.JPG
 

แสดงทั้งหมด 28 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 16 หัวข้อ
[1][2]